DALSZE POSTĘPOWANIE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W SYSTEMIE NABÓR

 

           DALSZE POSTĘPOWANIE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH .

 

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

Kolejną czynnością, którą powinni dokonać rodzice/opiekunowie jest złożenie w dniach 9 – 16.04.2020 dokumentu POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.

 

Brak w/w potwierdzenia w wyznaczonym terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia – sugerujemy następujące rozwiązanie:

1)wypełnić elektronicznie (kliknij na stronie NABÓR)- w przypadku rodziców, którzy w tej formie przekazali wniosek do przedszkola;

2)

a) wypełnić druk i przesłać za pomocą skanu – przedszkole@interia.eu

lub b) wypełnić druk, zrobić zdjęcie i przesłać sms na nr telefonu 572 790 628

lub c)odręcznie napisać treść oświadczenia (przepisać dokładnie ze wzoru), zrobić zdjęcie przesłać sms na nr telefonu 572 790 628

3) potwierdzenie ze strony Poznańskiego Serwisu Oświatowego (NABÓR) druk: PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI…