LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANY I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W SYSTEMIE NABÓR 2020/2021

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANY I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W SYSTEMIE NABÓR 2020/2021

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.3.2020 i respektując unijne rozporządzenia RODO, listy dzieci zamieszczone poniżej opublikowane są w następujący sposób:

 1. kolejność alfabetyczna
 2. trzy pierwsze litery nazwiska + pełne imię dziecka + trzy ostatnie cyfry PESEL

PAMIĘTAJ

DOKOŃCZ PROCES REKRUTACJI!!!!

ZŁÓŻ POTWIERDZENIE WOLI !!!

 

TRZY DROGI:

 1. wypełnić elektronicznie (kliknij na stronie NABÓR)-w przypadku rodziców, którzy w tej formie przekazywali wniosek do przedszkola;

 2. a) wypełnić druk i przesłać za pomocą skanu – przedszkole@interia.eu
  lub 
      b) wypełnić druk, zrobić zdjęcie i przesłać sms na nr telefonu 572 790 628
  lub     c) odręcznie napisać treść oświadczenia (przepisać dokładnie ze wzoru ), zrobić  zdjęcie przesłać sms na nr telefonu 572 790 628.
 3. pobrać ze strony Poznańskiego Serwisu Oświatowego (Nabór) druk PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI…

 

Przestrzegając w pełni Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nie ma możliwości zapoznania się z wynikami bezpośrednio w przedszkolu.

 

telefon kontaktowy 572 790 628