WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,
W związku z komunikatem o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja informujemy, iż decyzja o otwarciu naszego przedszkola będzie zgodna z decyzją samorządu dotyczącą otwarcia przedszkoli publicznych oraz podjęta po upewnieniu się, iż nasza placówka jest w pełni przygotowana, by bezpiecznie przyjąć podopiecznych oraz zapewnić ochronę naszym pracownikom. Będzie to wymagać zapewne sporej reorganizacji naszej pracy.
Tymczasem czekamy na szczegółowe wytyczne Urzędu Miasta.

Dyrektor Przedszkola Hanna Ciechanowska

https://www.poznan.pl/mim/info/news/zlobki-i-przedszkola-otwarte-od-6-maja-miasto-nie-podejmie-takiego-ryzyka,146596.html

Uśmiechnij się

UŚMIECHAMY  SIĘ  DO  WSZYSTKICH,

NIECH  NASZE  UŚMIECHY  DADZĄ  MNÓSTWO  POZYTYWNEJ  ENERGII I RADOŚCI!!!

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci!

Serdecznie dziękuję za włączenie się

do naszej przedszkolnej akcji!

Mocno ściskamy i oczywiście

UŚMIECHAMY SIĘ!!!

 

NA STRONACH GRUP ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE UŚMIECHNIĘTE ZDJĘCI:)

Odbiór książek i rzeczy

DRODZY RODZICE !

Ze względu na przedłużający się czas zamknięcia przedszkola, proponujemy Państwu odbiór pozostawionych rzeczy dzieci– zarówno naszych książek edukacyjnych oraz odzieży i butów.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia, musimy przeprowadzić całą akcję w sposób bezpieczny dla nas wszystkich.
Proszę o dostosowanie się do następującego harmonogramu:
poniedziałek, 27.04
godz. 10 – 11 odbiór rzeczy w grupie 5 pani Ewy Zarzecznej
godz. 11 – 12 odbiór rzeczy w grupie 2 pani Asi Piaseckiej
wtorek, 28.04.
godz. 10 – 11 odbiór rzeczy w grupie 1 pani Agnieszki Knowczyńskiej
godz. 11 – 12 odbiór rzeczy w grupie 4 pani Magdy Fabiszewskiej
środa, 29.04
godz. 10 – 11 odbiór rzeczy w grupie 3 pani Kingi Czernielewskiej
godz. 11 – 12 odbiór rzeczy w grupie 6 pani Mileny Chwiałkowskiej
Rzeczy dzieci będą spakowane do worków foliowych, podpisane imieniem i nazwiskiem na naklejce. Worki zostaną wyłożone przed przedszkole, przy ławeczkach – z prawej strony jedna grupa, z lewej strony druga grupa. Będziemy pamiętać o rodzeństwach, aby za jednym przyjazdem odebrać wszystkie rzeczy.
Bardzo proszę o zachowanie ostrożności, stosowanie maseczek, rękawiczek oraz wchodzenie po kolei, nie gromadnie.
Proszę, nie zabierajcie Państwo ze sobą dzieci ! Myślę, że mogłoby im być przykro, że nie mogą wejść do przedszkola, na plac zabaw ani spotkać kolegów ! Poza tym, ich obecność na pewno miałaby wpływ na sprawny
przebieg całej akcji…
Drodzy Rodzice – nie będzie możliwości spotkania się, porozmawiania z Paniami Nauczycielkami !
Cały czas możliwy jest wyłącznie kontakt mailowy czy telefoniczny. CZUJMY SIĘ WSZYSCY BEZPIECZNIE !
RZECZY NIEODEBRANE ZOSTANĄ PRZECHOWANE W PRZEDSZKOLKU DO CZASU OTWARCIA PLACÓWKI.
Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia i spokoju….
Hanna Ciechanowska

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE

nowelizacja_rozporządzenia_MEN_-_COViD-19_(art_30b)_2404

uzasadnienie_do_4_nowelizacji_rozporządzenia_30b_2404

AKCJA UŚMIECHNIJ SIĘ

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w Naszej Colargolowej akcji. Proponujemy Wam radosną inicjatywę UŚMIECHNIJ SIĘ, która ma na celu wspólne działanie na odległość niosące przesłanie, byśmy w tych trudnych czasach uśmiechali się do siebie jak najczęściej okazując sobie nawzajem życzliwość. Zatem dzieci z poszczególnych grup, rysują, malują, wycinają, wylepiają, wyklejają przydzielony grupie uśmiechnięty symbol a następnie swoje uśmiechnięte/zwariowane zdjęcie z pracą przysyłacie do Waszych cudownych Cioć do poniedziałku 27.04.2020r. Bardzo serdecznie zachęcamy WSZYSTKICH do udziału w tej cudownej akcji, my ciocie też bierzemy udział, Rodziców również zapraszamy.

GRUPA I i II- uśmiechnięte słoneczka

GRUPA III i VI- uśmiechnięte serduszka

GRUPA IV i V- uśmiechnięte kwiatuszki

Lista przyjętych i nieprzyjętych 20.04.2020r. godz.12.00

PODANIE DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ

REKRUTACYJNĄ LISTY

KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I
NIEPRZYJĘTYCH NASTĄPI

20.04.2020 r .O GODZ.12.oo

 

SPOSÓB PRZEKAZANIA WIADOMOŚCI O KANDYDATACH PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W

PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MISIA COLARGOLA W POZNANIU.

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.3.2020 i respektując
unijne rozporządzenia RODO, listy dzieci ogłoszone zostaną na stronie internetowej
przedszkola w następujący sposób:

1. kolejność alfabetyczna
2. trzy pierwsze litery nazwiska + pełne imię dziecka + trzy ostatnie cyfry pesel
Listy pojawią się na stronie www przedszkola 20.04.2020 o godz. 12.00

Przestrzegając w pełni Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii – nie ma możliwości zapoznania się z wynikami bezpośrednio w przedszkolu.

telefon kontaktowy 572 790 628

Nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP . Rozporządzenie do zapoznania poniżej.

Rozporządzenie MEN 9.04.2020

 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANY I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W SYSTEMIE NABÓR 2020/2021

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANY I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W SYSTEMIE NABÓR 2020/2021

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.3.2020 i respektując unijne rozporządzenia RODO, listy dzieci zamieszczone poniżej opublikowane są w następujący sposób:

 1. kolejność alfabetyczna
 2. trzy pierwsze litery nazwiska + pełne imię dziecka + trzy ostatnie cyfry PESEL

PAMIĘTAJ

DOKOŃCZ PROCES REKRUTACJI!!!!

ZŁÓŻ POTWIERDZENIE WOLI !!!

 

TRZY DROGI:

 1. wypełnić elektronicznie (kliknij na stronie NABÓR)-w przypadku rodziców, którzy w tej formie przekazywali wniosek do przedszkola;

 2. a) wypełnić druk i przesłać za pomocą skanu – przedszkole@interia.eu
  lub 
      b) wypełnić druk, zrobić zdjęcie i przesłać sms na nr telefonu 572 790 628
  lub     c) odręcznie napisać treść oświadczenia (przepisać dokładnie ze wzoru ), zrobić  zdjęcie przesłać sms na nr telefonu 572 790 628.
 3. pobrać ze strony Poznańskiego Serwisu Oświatowego (Nabór) druk PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI…

 

Przestrzegając w pełni Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nie ma możliwości zapoznania się z wynikami bezpośrednio w przedszkolu.

 

telefon kontaktowy 572 790 628

DALSZE POSTĘPOWANIE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA W SYSTEMIE NABÓR

 

           DALSZE POSTĘPOWANIE DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH .

 

Zakwalifikowanie kandydata nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

Kolejną czynnością, którą powinni dokonać rodzice/opiekunowie jest złożenie w dniach 9 – 16.04.2020 dokumentu POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.

 

Brak w/w potwierdzenia w wyznaczonym terminie, jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia – sugerujemy następujące rozwiązanie:

1)wypełnić elektronicznie (kliknij na stronie NABÓR)- w przypadku rodziców, którzy w tej formie przekazali wniosek do przedszkola;

2)

a) wypełnić druk i przesłać za pomocą skanu – przedszkole@interia.eu

lub b) wypełnić druk, zrobić zdjęcie i przesłać sms na nr telefonu 572 790 628

lub c)odręcznie napisać treść oświadczenia (przepisać dokładnie ze wzoru), zrobić zdjęcie przesłać sms na nr telefonu 572 790 628

3) potwierdzenie ze strony Poznańskiego Serwisu Oświatowego (NABÓR) druk: PISEMNE POTWIERDZENIE WOLI…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZEKAZANIA WIADOMOŚCI O STATUSIE DZIECKA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZEKAZANIA WIADOMOŚCI O STATUSIE DZIECKA W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MISIA COLARGOLA W POZNANIU.

 

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.3.2020 i respektując unijne rozporządzenia RODO, listy dzieci ogłoszone zostaną na stronie internetowej przedszkola w następujący sposób:

 1. kolejność alfabetyczna
 2. trzy pierwsze litery nazwiska + pełne imię dziecka + trzy ostatnie cyfry pesel

Listy pojawią się na stronie www przedszkola 9.04.2020 o godz. 12.00

Przestrzegając w pełni Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nie ma możliwości zapoznania się z wynikami bezpośrednio w przedszkolu.

 

telefon kontaktowy 572 790 628