WYCIECZKA GRUPA 1 i 2 24.04.2019r.

24.04.2019r. DZIECI Z GR 1 i 2 POJADĄ

AUTOKAREM DO OGRODU BOTANICZNEGO
W CELU ZAOBSERWOWANIA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W
PRZYRODZIE. ZOBACZYMY PIĘKNĄ KOLORYSTYKĘ
TULIPANÓW, ŚLICZNIE KWITNĄCE WIŚNIE I MAGNOLIE.
DOWIEMY SIĘ JAKIE ROŚLINY ROSNĄ W INNYCH KRAJACH.
BĘDZIEMY PODZIWIAĆ PIĘKNO OTACZAJĄCEJ NAS

WIOSENNEJ PRZYRODY.