MUZEUM ARCHEOLOGICZNE GRUPA VI- 24.04.2019r.

24.04.2019r. NA GODZ. 9:30 DZIECI Z GR.6

POJADĄ TRAMWAJEM

DO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO
NA WARSZTATY EDUKACYJNE

TEMATEM SPOTKANIA BĘDĄ CIEKAWOSTKI O ŻYCIU

W AFRYCE.

ŚNIADANIE G.8:00

NA SPÓŹNIALSKICH NIE CZEKAMY!!