Wycieczka gr.3,4,5,6- 9.09.2021

Dnia 9.09.2021r. (czwartek) dzieci z grupy 3, 4, 5, 6

pojadą autokarem na wycieczkę do Parku Etnograficznego w Dziekanowicach.

NA SPÓŹNIALSKICH NIE CZEKAMY!!!

DZIEKANOWICE

Miejscowość w powiecie gnieźnieńskim, położona ok. 16 km na zachód od Gniezna. Ważny punkt na Szlaku Piastowskim.

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach jest oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Na obszarze ok. 21 ha znajduje się ok. 60 obiektów przeniesionych tu z różnych regionów Wielkopolski. Zabudowa wsi wielkopolskiej z przełomu XVIII i XIX w. odtworzona została na planie owalnicy – z wydłużonym placem pośrodku i drogami oddzielającymi parcele od pól.Otoczenie budynków utrzymane jest w „normalnym” wiejskim charakterze: z ogródkami, zagrodami ze zwierzętami, sadami, co podnosi ich autentyczność i stwarza specyficzną atmosferę.

Muzeum gromadzi przedmioty związane z życiem i wszelką działalnością mieszkańców wsi z obszaru Wielkopolski. W skład stałej wystawy wchodzą obiekty architektury: domy, budynki inwentarskie, stodoły zestawione w zagrody i posadowione na kształt wsi naturalnej wielkości. W większości znajdują się tu obiekty drewniane, ale też o ścianach konstrukcji szkieletowej, w których połączono drewno z gliną oraz o ścianach murowanych z gliny lub rudy darniowej.
Poszczególne budynki i zagrody wyposażone są w sprzęty, narzędzia i odzież, które ilustrują warunki i sposób życia rodzin utrzymujących się z pracy na roli, ale również rodzin rzemieślników.

Przeniesiono tu m.in. zagrody, chatę-karczmę, dom garncarza, kuźnię, różnego typu wiatraki, krzyż i figury przydrożne, a także kościół i kaplicę. W skansenie można obejrzeć Kościół pw. śś. Anny i Wawrzyńca z Wartkowic koło Uniejowa.

Nieodłączną częścią wsi wielkopolskiej była zabudowa dworsko-folwarczna. W skansenie ulokowana jest ona na południe od zabudowy chłopskiej. Składa się  z części dworskiej – kopie dworu z drugiej połowy XVIII w. ze Studzieńca (powiat obornicki) oraz dwóch oficyn z Łomnicy (powiat nowotomyski) – i z podwórza folwarcznego o planie sześciokąta.

Obszerny zbiór stanowią obiekty pozyskiwane do wystroju wnętrz : meble, obrazy , ołtarzyki, wyroby ceramiczne. Uzupełniają go elementy ubioru, wśród których wyróżniają się kobiece nakrycia głowy.