WYCIECZKA GR 3 I 6

13.09.23.

DZIECI Z GR. 3 i 6
WYJEŻDŻAJĄ AUTOKAREM DO
NADLEŚNICTWA DĄBROWA.

PRZEJDZIEMY ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ, POZNAMY
DRZEWA I KRZEWY, ZAPOZNAMY SIĘ Z ODGŁOSAMI
ZWIERZĄT I PTAKÓW, DOWIEMY SIĘ JAKĄ ROLĘ SPEŁNIA LAS.

ZAPRASZAMY