MUZEUM NARODOWE GR. 4 i 5

13.09.23.

ŚRODA NA 10:15 DZIECI Z GR. 4 i 5

POJADĄ TRAMWAJEM NA WARSZTATY EDUKACYJNE DO MUZEUM NARODOWEGO.