ROZPOCZYNAMY FUNKCJONOWANIE OD 25.05.2020r.

Informacja dotycząca organizacji Przedszkola Misia Colargola od 25.05.2020.

Przedszkole wznawia swoją działalność od dnia 25.05.2020 w reżimie sanitarnym z powodu pandemii COVID-19.

Informuję, iż wszystkie wnioski dotyczące przyjęcia dziecka od 25.05.2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uwzględniając przepisy GIS,MEN, MZ oraz możliwości kadrowe i infrastrukturę budynku, w przedszkolu funkcjonują 3 grupy dzieci po 12 osób każda.

Dzieci zostają w miarę możliwości przydzielone do grup zbliżonych wiekowo, za wyjątkiem rodzeństwa, które ze względów epidemicznych jest razem w jednej grupie. Dzieci są przypisane do konkretnej grupy i nie ma możliwości jej zmiany. W każdej grupie pracują w systemie zmianowym dwie nauczycielki oraz asystentka nauczyciela. Zgodnie z przedstawionymi Państwu wcześniej „Procedurami Bezpieczeństwa”, każda grupa będzie korzystała z oddzielnego wejścia/wyjścia do przedszkola. Grupy nie będą się ze sobą spotykały.

Ze względu na konieczne czynności wykonywane podczas przyprowadzania/odbierania dziecka do przedszkola, należy być wyłącznie we wskazanych godzinach: przyprowadzanie dzieci 7.30 – 8.30 natomiast odbiór 15 -16.30. Proszę być punktualnie, w innym czasie nie ma możliwości przyjęcia/odbioru dziecka.

Wskazane jest, aby dziecko zawsze przyprowadzała/odbierała ta sama osoba – rodzic. W przypadkach szczególnych – osoba upoważniona. ( druk upoważnienia będzie dostępny na stronie ).

Prosimy zaopatrzyć każde dziecko w zestaw ubrań na wypadek „awarii” – nie będzie możliwości pożyczenia garderoby, co niekiedy było stosowane.

Proszę na bieżąco śledzić stronę przedszkola, będziemy umieszczać istotne informacje, ewentualne zmiany organizacyjne związane ze zmianami przepisów lub nagłymi sytuacjami w placówce. Przypominam, że bezpośredni kontakt z nauczycielkami nie będzie możliwy, pozostaje głównie poczta elektroniczna.

Rozumiem, że wszyscy Rodzice podejmujący decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego z powodu pandemii, są w pełni świadomi, że warunki, w których obecnie będzie żyło przedszkole, absolutnie odbiegają od naszego tzw. normalnego funkcjonowania. Rozumiem też, że wszyscy Rodzice przeczytali obowiązujące „Procedury” ze zrozumieniem….

Uznaję, że są Państwo świadomi, iż Wasze potrzeby i oczekiwania niekoniecznie będą spójne z przepisami i możliwościami Przedszkola…

Z poważaniem Hanna Ciechanowska Dyrektor Przedszkola

Poznań, dnia 20.05.2020