INFORMACJE O ZAPISIE DZIECI

INFORMACJA O ZAPISIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU CZERWCU.

 

Funkcjonowanie grup przedszkolnych w obecnym stanie reżimu sanitarnego, odbywać się będzie w rytmie tygodniowym. 

Po obecnie dokonanych zapisach zostały ustalone grupy na czas od  25 – 29.05.2020. Nie można zapisać dziecka w środku tygodnia.

Dziecko, które już zostało zapisane, ma prawo do dalszego pobytu w przedszkolu.

Kolejne okresy, na które można zgłosić dziecko, to:

1 – 5.06 deklarację  przyjmujemy  do godz.12 w czwartek 28.05

8 – 12 .06  deklarację przyjmujemy do godz.12 w czwartek 4.06 

1 5- 19.06 deklarację przyjmujemy do godz. 12 w środę 10.06

22 – 30.06  deklarację przyjmujemy do godz.12 w czwartek 18.06

DO KAŻDEJ DEKLARACJI MUSI BYĆ DOŁĄCZONE OŚWIADCZENIE !

Po otrzymaniu wszystkich deklaracji (do godz.12.00 wyznaczonego dnia –informacja powyżej) rodzic otrzymuje informacje, czy jest wolne miejsce i tym samym, czy dziecko może być przyjęte. Jeżeli są wolne miejsca, a zgłoszeń jest więcej – po weryfikacji wniosków – może być konieczność wprowadzenia dodatkowych preferencji. Rodzic zostaje zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów (elektronicznie lub zdjęcie).

Zobowiązuję wszystkich rodziców do informowania o nieobecności dziecka lub rezygnacji !                                  Jeżeli pojawi się stan chorobowy – możliwy jest powrót do przedszkola wyłącznie z zaświadczeniem lekarski o dobrym stanie zdrowia.

W przypadkach szczególnych, proszę o kontakt telefoniczny. Jeżeli nagle zwolni się miejsce – będziemy ustalenia czynić na bieżąco.

Jeżeli w międzyczasie zostaną złagodzone obecne ograniczenia MEN,GIS,MZ – zostanie podana informacja na stronie przedszkola.

 

Z poważaniem

Hanna Ciechanowska

( kontakt telefoniczny 572 790 628 )