PRZEDSZKOLIADA GR.4 I 5

08.03.23. ŚRODA DZIECI Z GR. 4 i 5
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

W MYŚL TEGO HASŁA ZAPRASZAMY NA
PROFESJONALNE TRENINGI POD OKIEM

FACHOWCÓW NA BOISKO SPORTOWEJ SZKOŁY NR.13
GWARANTOWANA DOBRA ZABAWA , JUŻ DZIŚ
ZACHĘCAMY NASZYCH NAJMŁODSZYCH DO
ROZWIJANIA SWOICH SPORTOWYCH PASJI.