PIERWSZA POMOC WAŻNA SPRAWA- WARSZTATY

FANTASTYCZNE WARSZTATY
DEDYKOWANE DZIECIOM
Z PIERWSZEJ POMOCY DLA
PRZEDSZKOLAKÓW „URATUJ MISIA”
PO SPOTKANIU NASZE DZIECI
 BĘDĄ POTRAFILI ZACHOWAĆ SIĘ W TRUDNYCH I
NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH ORAZ ROZRÓŻNIAĆ,
KIEDY NALEŻY WEZWAĆ POMOC.
 NAUCZĄ SIĘ JAK WYBIERAĆ NUMER ALARMOWY I
POSŁUCHAJĄ ROZMOWY Z DYSPOZYTOREM.
 UŻYWAJĄC SPECJALNYCH REKWIZYTÓW PRZYDZIELĄ
WYPOSAŻENIE DO POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB.
 Z POMOCĄ MISIAKÓW SAMODZIELNIE WYKONAJĄ
PROSTE OPATRUNKI Z BANDAŻY I PLASTRÓW.
 POSŁUCHAJĄ SWOJEGO SERCA –
 UŻYJĄ PRAWDZIWYCH STETOSKOPÓW.