MUZEUM ARCHEOLOGICZNE GRUPA 2- 29.05.2019r.

29.05.2019r.
DZIECI Z GURPY 2 O GODZ. 8:30
POJADĄ TRAMWAJEM DO MUZEUM
ARCHEOLOGICZNEGO NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE

„SACHARA I MAROKO”

„Ciekawostki z życia w Maroko”