MAŁY RATOWNIK- 7.05.2019r.

7.05.2019r.DZIECI Z GRUPY 3 i 6, 4 i 5 O GODZ. 9:15

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY EDUKACYJNE „MAŁY RATOWNIK”
Zajęcia pozwolą na teoretyczne przyswojenie
wiedzy, jak również praktyczne jej zastosowanie.
Ideą spotkania jest kształtowanie pozytywnych i
bezpiecznych postaw, oraz poczucia obowiązku niesienia pomocy innym.