LISTA DZIECI PRZYJETYCH I NIEPRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA:

Przyjęte

Nieprzyjęte

SPOSÓB PRZEKAZANIA WIADOMOŚCI O KANDYDATACH PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W

PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU MISIA COLARGOLA W POZNANIU.

Stosując się do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.3.2020 i respektując
unijne rozporządzenia RODO, listy dzieci ogłoszone zostaną na stronie internetowej
przedszkola w następujący sposób:

1. kolejność alfabetyczna
2. trzy pierwsze litery nazwiska + pełne imię dziecka + trzy ostatnie cyfry pesel

Przestrzegając w pełni Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii – nie ma możliwości zapoznania się z wynikami bezpośrednio w przedszkolu.