Informacja dla przedszkolaków z grup 1,2 i 6.

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW Z GRUPY 1, 2 i 6.

Ze względu na fakt, iż przedszkole obecnie funkcjonuje w reżimie sanitarnym i przepisy GIS uniemożliwiają zorganizowanie zebrania, chciałam wszystkim z Państwa, przypomnieć jakie zasady obowiązują w przedszkolu w związku z tworzeniem grup na kolejny rok szkolny. W obecnym roku 2019/2020 na zebraniu w dniu 10.09.2019 wszyscy rodzice po raz kolejny, zostali zapoznani z PROCEDURAMI TWORZENIA GRUP DZIECIĘCYCH W PRZEDSZKOLU MISIA COLARGOLA W WYNIKU REKRUTACJI W SYSTEMIE „NABÓR”, STOSOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA POZNANIA. Opis tych procedur znajduje się cały czas na stronie internetowej przedszkola.
W związku z tym, iż po zakończonej obecnie rekrutacji, niebawem zostaną podjęte działania zmierzające do planowania organizacji kolejnego roku szkolnego, a przesunięcia w grupach są nieuniknione – proszę ponownie przypomnieć sobie,
jakie zasady obowiązują.
Z poważaniem
Hanna Ciechanowska – dyrektor/organ prowadzący