DYŻUR WAKACYJNY POD ZNAKIEM ZAPYTANIA …

INFORMUJĘ,ŻE WPŁYNĘŁO WIĘCEJ ZGŁOSZEŃ DZIECI
NA DYŻUR WAKACYJNY, NIŻ MOŻLIWOŚCI PRZEDSZKOLA,
ZWIĄZANYCH Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI GIS, MEN, MZ ORAZ ORGANIZACYJNYMI
UWARUNKOWANIAMI PLACÓWKI.
W ZWIĄZKU Z TYM, INFORMACJA O
ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DZIECKA NA DYŻUR,
ZOSTANIE PAŃSTWU PRZEKAZANA PO 28.06.2020,
KIEDY TO MIJA CZAS PRZYZNAWANIA ZASIŁU
OPIEKUŃCZEGO RODZICOM – A CO ZA TYM IDZIE –
MOGĄ NASTAPIĆ ZMIANY W PRZEPISACH.
Hanna Ciechanowska
Dyrektor/Organ prowadzący