INFORMACJE O ZAPISIE DZIECI

INFORMACJA O ZAPISIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU CZERWCU.

 

Funkcjonowanie grup przedszkolnych w obecnym stanie reżimu sanitarnego, odbywać się będzie w rytmie tygodniowym. 

Po obecnie dokonanych zapisach zostały ustalone grupy na czas od  25 – 29.05.2020. Nie można zapisać dziecka w środku tygodnia.

Dziecko, które już zostało zapisane, ma prawo do dalszego pobytu w przedszkolu.

Kolejne okresy, na które można zgłosić dziecko, to:

1 – 5.06 deklarację  przyjmujemy  do godz.12 w czwartek 28.05

8 – 12 .06  deklarację przyjmujemy do godz.12 w czwartek 4.06 ( proszę zaznaczyć, czy dziecko będzie w piątek 12.06 po Bożym Ciele )

1 5- 19.06 deklarację przyjmujemy do godz. 12 w środę 10.06

22 – 30.06  deklarację przyjmujemy do godz.12 w czwartek 18.06

DO KAŻDEJ DEKLARACJI MUSI BYĆ DOŁĄCZONE OŚWIADCZENIE !

Rodzic otrzymuje w tym samym dniu informacje, czy jest wolne miejsce i dziecko może być przyjęte. Jeżeli są wolne miejsca, a zgłoszeń jest więcej – po weryfikacji wniosków może być konieczność wprowadzenia dodatkowych preferencji. Rodzic zostaje zobowiązany do      dostarczenia dodatkowych dokumentów. ( elektronicznie lub zdjęcie )

Zobowiązuję wszystkich rodziców do informowania o nieobecności dziecka lub rezygnacji !                                  Jeżeli pojawi się stan chorobowy – możliwy jest powrót do przedszkola wyłącznie z zaświadczeniem lekarski o dobrym stanie zdrowia.

W przypadkach szczególnych, proszę o kontakt telefoniczny. Jeżeli nagle zwolni się miejsce – będziemy ustalenia czynić na bieżąco.

Przypominam ponownie, iż zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w dniach 1 – 5.06.  (również w rytmie tygodniowym ).Obowiązują takie same procedury jak obecnie – deklaracja (do pobrania na stronie) oraz oświadczenie. Po weryfikacji dokumentów, zostanie podana informacja, czy dziecko zostanie przyjęte. W razie konieczności może być wprowadzona dodatkowa preferencja.

Jeżeli w międzyczasie zostaną złagodzone obecne ograniczenia MEN,GIS,MZ – zostanie podana informacja na stronie przedszkola.

 

Z poważaniem

Hanna Ciechanowska

( kontakt telefoniczny 572 790 628 )