DYŻUR PSYCHOLOGA

Szanowni Państwo
Ze względu na obowiązujące przepisy nie mogę pełnić swojego dyżuru dla rodziców na terenie
przedszkola. Jestem jednak do Państwa dyspozycji zgodnie z planem w I i III wtorek czerwca
od 14.30 do 16.30 – kontakt telefoniczny lub przez Skype’a. Mogę też dostosować naszą
rozmowę do Państwa możliwości czasowych.
Aby nie powstała sytuacja, że w jednym terminie będzie chciało kontaktować się kilkoro
rodziców, proszę wcześniej o kontakt mailowy (k-krzyzostaniak@o2.pl).
Krystyna Krzyżostaniak
psycholog

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA.

W przypadku rezygnacji rodziców z pobytu dziecka w
przedszkolu ( które zostało zakwalifikowane ) należy
natychmiast powiadomić telefonicznie placówkę:
Tel.stacjonarny 61 820-56-32
Tel.komórkowy 572 790 628
W przypadku braku informacji ze strony rodziców,
dziecko zostaje skreślone z listy obowiązującej w
danym tygodniu.

DYŻUR WAKACYJNY

PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE W OKRESIE

1.07.2020 – 25.07.2020

 

DYŻUR WAKACYJNY
(PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE ) W OKRESIE

27.07.2020 – 28.08.2020

Ważna informacja

Dyżur wakacyjny odbywać się będzie w okresie

od 27.07 – 28.08.2020

tylko dla dzieci z naszego przedszkola. Nie przyjmuje się dzieci z innej placówki. Jednocześnie  dzieci z naszego przedszkola nie mogą korzystać z opieki w innym miejscu. Podczas dyżuru wakacyjnego placówka pracuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z
ogłoszonymi procedurami.
Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą

wyłącznie w okresie  1 – 5.06. 2020.

Wnioski i oświadczenia będą wysyłane przez nauczycieli drogą mailową.
Podpisane oświadczenia i deklaracje (scan lub zdjęcie) prosimy przesyłać na adres mailowy przedszkola: przedszkole@interia.eu.
Po weryfikacji złożonych wniosków, rodzice zostaną poinformowani, czy dziecko
zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny.

Proszę o poważne i przemyślane traktowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny, by nie blokować miejsc innym rodzicom.

ROZPOCZYNAMY FUNKCJONOWANIE OD 25.05.2020r.

Informacja dotycząca organizacji Przedszkola Misia Colargola od 25.05.2020.

Przedszkole wznawia swoją działalność od dnia 25.05.2020 w reżimie sanitarnym z powodu pandemii COVID-19.

Informuję, iż wszystkie wnioski dotyczące przyjęcia dziecka od 25.05.2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uwzględniając przepisy GIS,MEN, MZ oraz możliwości kadrowe i infrastrukturę budynku, w przedszkolu funkcjonują 3 grupy dzieci po 12 osób każda.

Dzieci zostają w miarę możliwości przydzielone do grup zbliżonych wiekowo, za wyjątkiem rodzeństwa, które ze względów epidemicznych jest razem w jednej grupie. Dzieci są przypisane do konkretnej grupy i nie ma możliwości jej zmiany. W każdej grupie pracują w systemie zmianowym dwie nauczycielki oraz asystentka nauczyciela. Zgodnie z przedstawionymi Państwu wcześniej „Procedurami Bezpieczeństwa”, każda grupa będzie korzystała z oddzielnego wejścia/wyjścia do przedszkola. Grupy nie będą się ze sobą spotykały.

Ze względu na konieczne czynności wykonywane podczas przyprowadzania/odbierania dziecka do przedszkola, należy być wyłącznie we wskazanych godzinach: przyprowadzanie dzieci 7.30 – 8.30 natomiast odbiór 15 -16.30. Proszę być punktualnie, w innym czasie nie ma możliwości przyjęcia/odbioru dziecka.

Wskazane jest, aby dziecko zawsze przyprowadzała/odbierała ta sama osoba – rodzic. W przypadkach szczególnych – osoba upoważniona. ( druk upoważnienia będzie dostępny na stronie ).

Prosimy zaopatrzyć każde dziecko w zestaw ubrań na wypadek „awarii” – nie będzie możliwości pożyczenia garderoby, co niekiedy było stosowane.

Proszę na bieżąco śledzić stronę przedszkola, będziemy umieszczać istotne informacje, ewentualne zmiany organizacyjne związane ze zmianami przepisów lub nagłymi sytuacjami w placówce. Przypominam, że bezpośredni kontakt z nauczycielkami nie będzie możliwy, pozostaje głównie poczta elektroniczna.

Rozumiem, że wszyscy Rodzice podejmujący decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego z powodu pandemii, są w pełni świadomi, że warunki, w których obecnie będzie żyło przedszkole, absolutnie odbiegają od naszego tzw. normalnego funkcjonowania. Rozumiem też, że wszyscy Rodzice przeczytali obowiązujące „Procedury” ze zrozumieniem….

Uznaję, że są Państwo świadomi, iż Wasze potrzeby i oczekiwania niekoniecznie będą spójne z przepisami i możliwościami Przedszkola…

Z poważaniem Hanna Ciechanowska Dyrektor Przedszkola

Poznań, dnia 20.05.2020

INFORMACJE O ZAPISIE DZIECI

INFORMACJA O ZAPISIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W MIESIĄCU CZERWCU.

 

Funkcjonowanie grup przedszkolnych w obecnym stanie reżimu sanitarnego, odbywać się będzie w rytmie tygodniowym. 

Po obecnie dokonanych zapisach zostały ustalone grupy na czas od  25 – 29.05.2020. Nie można zapisać dziecka w środku tygodnia.

Dziecko, które już zostało zapisane, ma prawo do dalszego pobytu w przedszkolu.

Kolejne okresy, na które można zgłosić dziecko, to:

1 – 5.06 deklarację  przyjmujemy  do godz.12 w czwartek 28.05

8 – 12 .06  deklarację przyjmujemy do godz.12 w czwartek 4.06 

1 5- 19.06 deklarację przyjmujemy do godz. 12 w środę 10.06

22 – 30.06  deklarację przyjmujemy do godz.12 w czwartek 18.06

DO KAŻDEJ DEKLARACJI MUSI BYĆ DOŁĄCZONE OŚWIADCZENIE !

Po otrzymaniu wszystkich deklaracji (do godz.12.00 wyznaczonego dnia –informacja powyżej) rodzic otrzymuje informacje, czy jest wolne miejsce i tym samym, czy dziecko może być przyjęte. Jeżeli są wolne miejsca, a zgłoszeń jest więcej – po weryfikacji wniosków – może być konieczność wprowadzenia dodatkowych preferencji. Rodzic zostaje zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów (elektronicznie lub zdjęcie).

Zobowiązuję wszystkich rodziców do informowania o nieobecności dziecka lub rezygnacji !                                  Jeżeli pojawi się stan chorobowy – możliwy jest powrót do przedszkola wyłącznie z zaświadczeniem lekarski o dobrym stanie zdrowia.

W przypadkach szczególnych, proszę o kontakt telefoniczny. Jeżeli nagle zwolni się miejsce – będziemy ustalenia czynić na bieżąco.

Jeżeli w międzyczasie zostaną złagodzone obecne ograniczenia MEN,GIS,MZ – zostanie podana informacja na stronie przedszkola.

 

Z poważaniem

Hanna Ciechanowska

( kontakt telefoniczny 572 790 628 )

Informacja

Szanowni Państwo – przekazuję Państwu w formie elektronicznej, za pośrednictwem wychowawców poszczególnych grup, dokumenty dotyczące uruchomienia placówki od dnia 25 maja 2020.
Znajdują się tam: Procedury Bezpieczeństwa, Informacja o przetwarzaniu danych, Oświadczenie Rodziców oraz Deklaracja dla Rodziców.
Wypełnione dokumenty Deklaracja oraz Oświadczenie muszą być podpisane przez obojga rodziców. Dokumenty bez dwóch podpisów nie będą honorowane. ( wyjątek – rodzic pozbawiony praw rodzicielskich ).

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy przedszkola – przedszkole@interia.eu najpóźniej do godz. 16 we wtorek 19.05.2020.
Z poważaniem
Hanna Ciechanowska
Dyrektor/Organ Prowadzący
Publiczne Przedszkole Misia Colargola

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice – prawdopodobnie już niebawem nasze przedszkole zostanie
otwarte…Niestety, to na pewno nie będzie takie NASZE przedszkole, taki NASZ Miś
Colargol…Warunki, które musimy spełnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, daleko
odbiegają od wizji przedszkola przyjaznego dzieciom, rodzicom i pracownikom.
A świadomość, że teraz w maju i w czerwcu tyle by się działo, tyle cudownych imprez nas
ominie – kroi serce na kawałki…
Pracujemy w tej chwili nad stworzeniem rozwiązań, które stworzą nową, przedszkolną
rzeczywistość. Musi być przede wszystkim bezpiecznie, bezpiecznie dla dzieci, pracowników i
rodziców. Każdy z nas boi się o siebie, swoich bliskich a mamy różne potrzeby, różne warunki
bytowe. Martwimy się, jak nasze przedszkolaki się w tym odnajdą…jak będą się czuły w tym
swoim/nie swoim przedszkolu…Dzieci pewnie myślę, że wrócą do swoich sal, kolegów, pań a
to będzie wyglądało znacząco inaczej.
Jaka będzie formuła naszego funkcjonowania w warunkach pandemii – organizacja dnia,
zasady pobytu dzieci, sposób spędzania czasu – podamy niebawem do wiadomości.

Pozdrawiam – życzę zdrowia i spokoju…
Hanna Ciechanowska

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Misia Colargola z dnia 6.05.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Misia Colargola z dnia 6 maja 2020r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu MIsia Colargola
w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora

Najnowsze informacje dot. otwarcia przedszkoli i żłobków

Najnowsze informacje :

Otwarcie przedszkoli i żłobków – głos zabrali praktycy

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/otwarcie-przedszkoli-i-zlobkow-glos-zabrali-praktycy,146726.html

List Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mariusza Wiśniewskiego do Rodziców i Opiekunów dzieci

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/list-zastepcy-prezydenta-miasta-poznania-pana-mariusza-wisniewskiego-do-rodzicow-i-opiekunow-dzieci-pl,146334.html

NUMER KONTAKTOWY

Masz pytania, potrzebujesz informacji dzwoń na telefon kontaktowy

572 790 628