FINANSE

FINANSE !

Proszę, aby wszyscy rodzice uregulowali zaległości finansowe do 30.06.2020r.

 

Hanna Ciechanowska

Informacja dotycząca wakacyjnego dyżuru w przedszkolu

Szanowni Rodzice !                                 Poznań, 23.06.2020

 

Ze względu na fakt, że w dyżurze letnim pracujemy w reżimie sanitarnym i na ten moment wszystkie miejsca są już zajęte – bardzo proszę, aby rodzice, którzy z różnych względów zmienią plany i nie będą chcieli przysłać dziecka – poinformowali o tym przedszkole
do 20.07.2020Proszę moją prośbę potraktować jako ważną, gdyż wolne miejsce może być potrzebne innym rodzicom. Informacje proszę przesyłać na maila przedszkole@interia.eu

 

Z poważaniem
Hanna Ciechanowska

INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

INFORMACJA O DYŻURZE LETNIM.

Informujemy, iż wszystkie deklaracje na dyżur letni, złożone we wskazanym terminie
1-5.06.2020, zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Na ten moment nie ma wolnych miejsc.
W sytuacji, gdy ktoś z rodziców złoży formalnie rezygnację i miejsce się zwolni – będzie
możliwość przyjęcia innego dziecka.
Jeżeli natomiast przepisy ulegną zmianie – może nastąpić konieczność weryfikacji złożonych
wniosków, o czym będziemy informować na bieżąco.

Hanna Ciechanowska
Dyrektor/Organ Prowadzący

Informacja dla przedszkolaków z grup 1,2 i 6.

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW Z GRUPY 1, 2 i 6.

Ze względu na fakt, iż przedszkole obecnie funkcjonuje w reżimie sanitarnym i przepisy GIS uniemożliwiają zorganizowanie zebrania, chciałam wszystkim z Państwa, przypomnieć jakie zasady obowiązują w przedszkolu w związku z tworzeniem grup na kolejny rok szkolny. W obecnym roku 2019/2020 na zebraniu w dniu 10.09.2019 wszyscy rodzice po raz kolejny, zostali zapoznani z PROCEDURAMI TWORZENIA GRUP DZIECIĘCYCH W PRZEDSZKOLU MISIA COLARGOLA W WYNIKU REKRUTACJI W SYSTEMIE „NABÓR”, STOSOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA POZNANIA. Opis tych procedur znajduje się cały czas na stronie internetowej przedszkola.
W związku z tym, iż po zakończonej obecnie rekrutacji, niebawem zostaną podjęte działania zmierzające do planowania organizacji kolejnego roku szkolnego, a przesunięcia w grupach są nieuniknione – proszę ponownie przypomnieć sobie,
jakie zasady obowiązują.
Z poważaniem
Hanna Ciechanowska – dyrektor/organ prowadzący

Informacja dla rodziców nowych przedszkolaków.

Szanowni Państwo !
Przez wiele lat w pierwszych dniach czerwca zapraszałam na spotkanie
rodziców wszystkich dzieci, które zawitają w Colargolu w nowym roku
szkolnym. Niestety, w tym roku to jest niemożliwe.
Przedszkole obecnie funkcjonuje w reżimie sanitarnym i przepisy GIS
uniemożliwiają zorganizowanie zebrania. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci
„Misiaczkowo” odbywały się zawsze w ostatnich dniach sierpnia….
Niestety, trudno przewidzieć, co będzie w tym roku.
Oczywiście, jak tylko zmienią się przepisy – będziemy się umawiać.
Mam w związku z tym prośbę do Państwa. Wiele zgłoszeń do przedszkola
wypełnionych było odręcznie. Niestety, adresy mailowe nie zawsze są czytelne.
Proszę więc, o przesłanie na nasz adres przedszkole@interia.eu Państwa
adresów mailowych w następujący sposób:
– w tytule: NOWY PRZEDSZKOLAK
– w treści: imię, nazwisko dziecka
Mama – adres mailowy
Tata – adres mailowy
Pozwoli to nam przesyłanie bezpośrednio do Państwa nowych informacji.
Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia !
Hanna Ciechanowska

PIĄTEK 12.06.2020r.(po Bożym Ciele) PRZEDSZKOLE ZAMKNIĘTE

INFORMUJEMY, ŻE W PIĄTEK (PO BOŻYM CIELE)
DNIA 12.06.2020r. przedszkole będzie NIECZYNNE.

DYŻUR PSYCHOLOGA

Szanowni Państwo
Ze względu na obowiązujące przepisy nie mogę pełnić swojego dyżuru dla rodziców na terenie
przedszkola. Jestem jednak do Państwa dyspozycji zgodnie z planem w I i III wtorek czerwca
od 14.30 do 16.30 – kontakt telefoniczny lub przez Skype’a. Mogę też dostosować naszą
rozmowę do Państwa możliwości czasowych.
Aby nie powstała sytuacja, że w jednym terminie będzie chciało kontaktować się kilkoro
rodziców, proszę wcześniej o kontakt mailowy (k-krzyzostaniak@o2.pl).
Krystyna Krzyżostaniak
psycholog

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA.

W przypadku rezygnacji rodziców z pobytu dziecka w
przedszkolu ( które zostało zakwalifikowane ) należy
natychmiast powiadomić telefonicznie placówkę:
Tel.stacjonarny 61 820-56-32
Tel.komórkowy 572 790 628
W przypadku braku informacji ze strony rodziców,
dziecko zostaje skreślone z listy obowiązującej w
danym tygodniu.

DYŻUR WAKACYJNY

PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE W OKRESIE

1.07.2020 – 25.07.2020

 

DYŻUR WAKACYJNY
(PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE ) W OKRESIE

27.07.2020 – 28.08.2020

Ważna informacja

Dyżur wakacyjny odbywać się będzie w okresie

od 27.07 – 28.08.2020

tylko dla dzieci z naszego przedszkola. Nie przyjmuje się dzieci z innej placówki. Jednocześnie  dzieci z naszego przedszkola nie mogą korzystać z opieki w innym miejscu. Podczas dyżuru wakacyjnego placówka pracuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z
ogłoszonymi procedurami.
Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą

wyłącznie w okresie  1 – 5.06. 2020.

Wnioski i oświadczenia będą wysyłane przez nauczycieli drogą mailową.
Podpisane oświadczenia i deklaracje (scan lub zdjęcie) prosimy przesyłać na adres mailowy przedszkola: przedszkole@interia.eu.
Po weryfikacji złożonych wniosków, rodzice zostaną poinformowani, czy dziecko
zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny.

Proszę o poważne i przemyślane traktowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny, by nie blokować miejsc innym rodzicom.

ROZPOCZYNAMY FUNKCJONOWANIE OD 25.05.2020r.

Informacja dotycząca organizacji Przedszkola Misia Colargola od 25.05.2020.

Przedszkole wznawia swoją działalność od dnia 25.05.2020 w reżimie sanitarnym z powodu pandemii COVID-19.

Informuję, iż wszystkie wnioski dotyczące przyjęcia dziecka od 25.05.2020 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Uwzględniając przepisy GIS,MEN, MZ oraz możliwości kadrowe i infrastrukturę budynku, w przedszkolu funkcjonują 3 grupy dzieci po 12 osób każda.

Dzieci zostają w miarę możliwości przydzielone do grup zbliżonych wiekowo, za wyjątkiem rodzeństwa, które ze względów epidemicznych jest razem w jednej grupie. Dzieci są przypisane do konkretnej grupy i nie ma możliwości jej zmiany. W każdej grupie pracują w systemie zmianowym dwie nauczycielki oraz asystentka nauczyciela. Zgodnie z przedstawionymi Państwu wcześniej „Procedurami Bezpieczeństwa”, każda grupa będzie korzystała z oddzielnego wejścia/wyjścia do przedszkola. Grupy nie będą się ze sobą spotykały.

Ze względu na konieczne czynności wykonywane podczas przyprowadzania/odbierania dziecka do przedszkola, należy być wyłącznie we wskazanych godzinach: przyprowadzanie dzieci 7.30 – 8.30 natomiast odbiór 15 -16.30. Proszę być punktualnie, w innym czasie nie ma możliwości przyjęcia/odbioru dziecka.

Wskazane jest, aby dziecko zawsze przyprowadzała/odbierała ta sama osoba – rodzic. W przypadkach szczególnych – osoba upoważniona. ( druk upoważnienia będzie dostępny na stronie ).

Prosimy zaopatrzyć każde dziecko w zestaw ubrań na wypadek „awarii” – nie będzie możliwości pożyczenia garderoby, co niekiedy było stosowane.

Proszę na bieżąco śledzić stronę przedszkola, będziemy umieszczać istotne informacje, ewentualne zmiany organizacyjne związane ze zmianami przepisów lub nagłymi sytuacjami w placówce. Przypominam, że bezpośredni kontakt z nauczycielkami nie będzie możliwy, pozostaje głównie poczta elektroniczna.

Rozumiem, że wszyscy Rodzice podejmujący decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola w okresie zaostrzonego reżimu sanitarnego z powodu pandemii, są w pełni świadomi, że warunki, w których obecnie będzie żyło przedszkole, absolutnie odbiegają od naszego tzw. normalnego funkcjonowania. Rozumiem też, że wszyscy Rodzice przeczytali obowiązujące „Procedury” ze zrozumieniem….

Uznaję, że są Państwo świadomi, iż Wasze potrzeby i oczekiwania niekoniecznie będą spójne z przepisami i możliwościami Przedszkola…

Z poważaniem Hanna Ciechanowska Dyrektor Przedszkola

Poznań, dnia 20.05.2020