Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

 

ROZPORZĄDZENIE MEN Z 15.04.2021

ŻRÓDŁO

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia