ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA.

W przypadku rezygnacji rodziców z pobytu dziecka w
przedszkolu ( które zostało zakwalifikowane ) należy
natychmiast powiadomić telefonicznie placówkę:
Tel.stacjonarny 61 820-56-32
Tel.komórkowy 572 790 628
W przypadku braku informacji ze strony rodziców,
dziecko zostaje skreślone z listy obowiązującej w
danym tygodniu.