Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Misia Colargola z dnia 6.05.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Misia Colargola z dnia 6 maja 2020r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu MIsia Colargola
w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora