WYDZIAŁ PRAWA grupa III 10.04.2019r.

10.04.2019.(ŚRODA) na GODZ.13:00

DZIĘKI UPRZEJMOŚCI MAMY MATEUSZA
GRUPA.4 ODWIEDZI UNIWERSYTET ADAMA

MICKIEWICZA -WYDZIAŁ PRAWA.
DZIECI BĘDĄ BRAŁY CZYNNY UDZIAŁ

W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH.