WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ

20.09.2022r.
dzieci z grupa 4 odwiedzą Komendę Straży

Pożarnej na ul. Bobrzańskiej

Celem wycieczki będzie:
zapoznanie się z pracą strażaka,
uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z
zaprószonego ognia,
przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu
niebezpieczeństwa i zagrożeń.