Wycieczka do GRZYBOWA

11.06.2019r. DZIECI Z GRUPA 3, 4, 5 i 6
POJADĄ NA WYCIECZKĘ DO
GRODU W GRZYBOWIE

ZOBACZYMY POZOSTAŁOŚCI FORTYFIKACJI ,KTÓRE SIĘGAJĄ
8-9 METRÓW. POZA ZABYTKAMI ARCHITEKTURY OBRONNEJ
PODZIWIAĆ BĘDZIEMY ZBIORY PRZEDMIOTÓW Z CERAMIKI,
ŻELAZA, DREWNA CZY POROŻA, A TAKŻE PIERWOTNE
NARZĘDZIA, SIĘGAJĄCE CZASÓW PIERWSZEGO LUDZKIEGO
OSADNICTWA EPOKI KAMIENIA.DZIĘKI REKONSTRUKCJOM

DREWNIANYCH CHAŁUP ZAPOZNAMY SIĘ
ZE ŚREDNIOWIECZNĄ ARCHITEKTURĄ.

NASZĄ UWAGĘ PRZYCIĄGNIE ODNALEZIONY W XIX WIEKU
SKARB, SKŁADAJĄCY SIĘ Z PONAD 800 SREBRNYCH MONET

ARABSKICH ZWANYCH DIRHEMAMI. POBYT W GRODZIE TO ŻYWA LEKCJA HISTORII

WYJAZD AUTOKAREM PO ŚNIADANIU
NA SPÓŹNIALSKICH NIE CZEKAMY!