Ważna informacja

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI,

W DNIU 14.04.2023 O GODZINIE 12.00

ZOSTANIE PODANA LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH, NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ PRZESUNIĘTYCH DO INNEJ PREFERENCJI.

LISTY BĘDĄ UDOSTĘPNIONE WYŁĄCZNIE W PRZEDSZKOLU, NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA INFORMACJI TELEFONICZNIE.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA !

WARUNKIEM KONIECZNYM JEST PODPISANIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W TERMINIE 14 -19.04.2023.

WOLĘ  ZAPISU DZIECKA MUSZĄ BEZWZGLĘDNIE PODPISAĆ OBYDWOJE RODZICE/OPIEKUNOWIE.

 

BRAK W/W DOKUMENTU JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU !