Ważna informacja

SZANOWNI PAŃSTWO !
Chciałam odnieść się do tematu organizacji dyżuru letniego, który właśnie trwa
w naszym przedszkolu. Rodzice dokonywali zapisów na dyżur pod koniec maja i
na podstawie tych zgłoszeń został dokonany podział dzieci na grupy. Utworzone
zostały grupy dzieci 3,4 letnich, 4,5 i 5,6. Grupy te przez cały czas trwania
dyżuru nie zawsze są stałe, gdyż zdarza się, że rodzice zapisali dziecko, a
ostatecznie go nie przyprowadzają. Podczas dyżuru letniego nie ma też
możliwości przypisania danego nauczyciela do danej grupy na cały czas, gdyż
Panie wykorzystuję należny im urlop.
Należy mieć świadomość, że organizacja dyżuru letniego zawsze odbiega od
organizacji podczas roku szkolnego, gdzie pewne elementy są stałe.
Obecnie dzieci zapisanych na dyżur jest ponad 80 ( liczba ta jest zmienna ) i nie
ma możliwości uwzględniania preferencji rodzica w kontekście przydziału
dziecka do danej grupy.
Z poważaniem
Hanna Ciechanowska, dyrektor Przedszkola Misia Colargola.