WARSZTATY EDUKACYJNE

WARSZTATY EDUKACYJNE
„BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII”

PROWADZONE

PRZEZ INSPEKTORÓW

STRAŻY MIEJSKIEJ W POZNANIU
ODBĘDĄ SIĘ WG. HARMONOGRAMU

Gr.5 13.02.24.
Gr.2 20.02.24.
Gr.1 28.02.24.

Spotkania g.9:30