WARSZTATY EDUKACYJNE gr. IV i V- 27.02.2020r.

27.02.2020r. g.12:00 zapraszamy dzieci
z gr.4 i 5 na warsztaty edukacyjne.
Będzie to pogadanka Inspektorów Izby Celnej na temat
zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.
Dowiemy się między innymi:

  • Jaką rolę spełnia Konwencja CITES?
  • Jakie gatunki są objęte bezwzględną ochroną?
  • Czy można przywieź piękny dywanik ze skóry pumy i chociaż
    małe fragmenty rafy koralowej lub wyroby z kości słoniowej, czy np. żywe
    ciosy słoni?
    Już wkrótce się dowiemy.