UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO!

UPRZEJMIE PROSZĘ O TERMINOWE REGULOWANIE OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU.

ZGODNIE Z UMOWĄ ZAWARTĄ Z KAŻDYM Z PAŃSTWA (PARAGRAF 6 i 7 ), OPŁATY NALEŻY UIŚCIĆ DO
10 KAŻDEGO MIESIĄCA.

DO DNIA DZISIEJSZEGO, CZYLI 22 PAŹDZIERNIKA AŻ 23 OSOBY MAJĄ ZALEGŁOŚCI ZA MIESIĄC WRZESIEŃ. BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TAK OCZYWISTYCH ZASAD I POWAŻNE TRAKTOWANIE WZAJEMNYCH USTALEŃ.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Hanna Ciechanowska