TERMINY REKRUTACJI- POZNAŃ

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny w danym przedszkolu
Dotyczy dzieci już uczęszczających do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 7–11 marca 2022 r.
Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
14 marca (od godziny 10.00) – 25 marca 2022 r. 13 czerwca (od godziny 10.00) – 17 czerwca 2022 r.
2.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
13 kwietnia 2022 r. godzina 12.00 22 czerwca 2022 r. godzina 12.00
3.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
13–19 kwietnia 2022 r. 22–24 czerwca 2022 r.
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
25 kwietnia 2022 r. godzina 12.00 27 czerwca 2022 r. godzina 12.00

 

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji
25 kwietnia–15 maja 2022 r.
Przygotowanie skierowań dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej placówki w postępowaniu rekrutacyjnym
16 maja–10 czerwca 2022 r.