Szpital Pluszowego Misia

Warsztaty edukacyjne oparte o projekt Szpital Pluszowego Misia
Zapraszamy 11.05.dzieci z gr.1,2,6
Głównym i nadrzędnym celem projektu jest przede
wszystkim zmniejszenie strachu wśród dzieci w wieku
przedszkolnym przed personelem służby zdrowia oraz
podstawowymi zabiegami medycznymi.
Ponadto założeniem projektu jest również zapoznanie
i przedstawienie przedszkolakom, w sposób dostosowany do ich wieku, zasad funkcjonowania i działania publicznie
dostępnych służb medycznych w Polsce.