STRAŻ POŻARNA 21.05.2019r. grupa 4 i 5

21.05.2019r.(WTOREK)
DZIECI Z GRUPA 4 I 5 POJADĄ
TRAMWAJEM NA WYCIECZKĘ

DO STRAŻY POŻARNEJ
NA OŚ. CHROBREGO
CELEM WYCIECZKI BĘDZIE:
ZAPOZNANIE Z PRACĄ STRAŻAKA,
WZBOGACENIE WIEDZY PRZEDSZKOLAKÓW NA TEMAT
BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W DOMU I
PRZEDSZKOLU
UŚWIADOMIENIE DZIECIOM POWSTAWANIA
POŻARÓW,ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z
ZAPRÓSZONEGO OGNIA,
PRZEKAZANIE WIEDZY JAK POSTĘPOWAĆ W OBLICZU
NIEBEZPIECZEŃSTWA