PRZEDSZKOLIADA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 gr. 4 i 5

11.03.2024r.

PRZEDSZKOLIADA 2024

CZYLI SPORTOWE
ZABAWY I KONKURENCJE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

ZAPRASZAMY DZIECI Z GR. 4 i 5

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

ZAWODY ROZPOCZNĄ SIĘ W OGRZEWANEJ HALI NAMIOTOWEJ

OKOŁO G. 9:O0

PROSIMY ,ABY DZIECI BYŁY ODPOWIEDNIO
UBRANE: DRES NIE SUKIENKA ,PRZEDE WSZYSTKIM

WAŻNE!!- OBUWIE SPORTOWE!!