PRZEDSZKOLIADA gr 4 i 5; 3.03.2020r.

3.03.2020r. PRZEDSZKOLIADA 2020 -CZYLI SPORTOWE
ZABAWY I KONKURENCJE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

ZAPRASZAMY DZIECI Z GR. 4 i 5

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SPORTOWEJ SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR.13

ZAWODY ROZPOCZNĄ SIĘ W OGRZEWANEJ HALI NAMIOTOWEJ

OKOŁO G. 11:O0

PROSIMY ,ABY DZIECI BYŁY ODPOWIEDNIO
UBRANE: DRES NIE SUKIENKA ,PRZEDE WSZYSTKIM

WAŻNE- OBUWIE SPORTOWE!!