PILNE

PILNE !

INFORMUJĘ RODZICÓW, IŻ ZGODNIE Z NOWYM ROZPORZADZENIEM  MEN ( DYSPONUJĘ NA CHWILĘ OBECNĄ TREŚCIĄ PROJEKTU ) PRZEDSZKOLE ZAPEWNI OPIEKĘ  W OKRESIE

OD 29 MARCA DO 9 KWIETNIA  WYŁACZNIE DLA DZIECI:

  1. POSIADAJACYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO;
  2. RODZICÓW, KTÓRZY SA ZATRUDNIENI W PODMIOTACH REALIZUJACYCH  DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, ( SZPITALE, PRZYCHODNIE, APTEKI )
  3. RODZICÓW, KTÓRZY REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ WYŁACZNIE W DNIU DZISIEJSZYM 26.03 DO GODZ. 15.00

NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLE@INTERIA.EU

 

ZGŁOSZENIE W FORMIE OŚWIADCZENIA   MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DANE RODZICÓW , MIEJSCE PRACY RODZICÓW ORAZ ZAJMOWANE STANOWISKO.

 

PO WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ, POINFORMUJEMY INDYWIDUALNIE O FORMIE ORGANIZACYJNEJ PRACY PRZEDSZKOLA WE WSKAZANYM CZASIE.