PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

19 marca witamy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY, w miarę możliwości na dworze i cudownie wiosennych nastrojach. Każdą grupa ma swój kolor przewodni, którym będzie przywoływać Wiosenkę.

Tam daleko, gdzie wysoka sosna,

maszeruje drogą mała Wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.