Pastorałka Łejery gr 4 i 5 16.01.2020r.

Zapraszają dzieci z gr.4 i 5

16.01. 20. na godz.11:00 do na wyjątkowe przedstawienie

„PASTORAŁKA”

PASTORAŁKI a tak naprawdę Kolęda domowa – Spektakl
oparty na inscenizacji pastorałek Wandy Chotomskiej ,
tradycyjnie wykonywanych corocznie przez Łejery
(„Szła kolęda”, „Spojrzały aniołki”, „Nie miały aniołki”,
„Mikołaj”, „Kundel rudy”, „Z nieba bliżej do Tatr”, „Kolęda

na dzwonkach”, „Kolęda mojego kota” i wiele innych .