MDK dla grupy V i IV

Z OKAZJI DNIA MISIA
DZIECI Z GRUPY 4 i 5
SĄ ZAPROSZONE NA
WARSZTATY TEATRALNE
DO MŁODZIEŻOWEGO
DOMU KULTURY .
GRUPA 4 15.11.2019. 10:30 -11:30
GRUPA 5 22.11.2019. 10:30 -11:30