KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

20 marca na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i  Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowano informacje na temat Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne.

Od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r. W  przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość dzięki komunikacji mailowej. W każdy poniedziałek i czwartej nauczyciele będą wysyłali na Państwa adresy mailowe materiały i pomoce do pracy z dziećmi.

PODSTAWA PRAWNA PONIŻEJ:

Rozporządzenie__MEN_COViD-19_art_30c-1

Rozporządzenie MEN_COVID-19_11.03.2020

uzasadnienie_do_rozporządzenia_zmieniajacego_30b-

1rozporządzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_(art_30b)-1