KSIĘGARNIA Z BAJKI GR. 3 i 6, 10.05.2022r./ КНИЖАРНЯ З КАЗКИ ГР. 3 і 6, 05.10.2022

10.05. DZIECI Z GR.3 i 6

ODWIEDZĄ „ KSIĘGARNIĘ Z BAJKI „

CELEM NASZEJ WYCIECZKI JEST
ZAPOZNANIE DZIECI Z PRACĄ
KSIĘGARZA I WYPOSAŻENIEM

KSIĘGARNI ORAZ ROZBUDZENIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH.

10.05. ДІТИ 3 І 6 ГРУП

ВІДВІТИ «КНИЖНИК З КАЗКИ»

МЕТА НАШОЇ ПОЇЗДІ Є
НАБУВАТИ ДІТЕЙ РОБОТОЮ
ОБЛІК ТА ОБЛАДНАННЯ

КНИЖНИК І
ПРОБУДЖЕННЯ
ІНТЕРЕС
ЧИТАЧІ.