KONCERT W SZKOLE MUZYCZNEJ 8.10.2019r.-grupa III, IV i V

08.10.2019r. -WTOREK
NA GODZ.11:00
DZIECI Z GR. 3,4 i 5
POJADĄ TRAMWAJEM
NA KONCERT DO SZKOŁY
MUZYCZNEJ
PRZY ul.SOLNEJ.