INSTYTUT STOMATOLOGII GR IV i V

10. 02.16. dzieci z gr.5 i 23.02.16. dzieci z gr.4
będą brały udział w badaniach profilaktycznych
w Instytucie Stomatologii UM na ul. Bukowskiej.
Program spotkania obejmie konsultację stomatologiczną
oraz naukę dbania o higienę jamy ustnej
wyjazd autobusem nr 69 po śniadaniu