INFORMACJA O DYŻURZE LETNIM.

Informujemy, iż wszystkie deklaracje na dyżur letni, złożone we wskazanym terminie
1-5.06.2020, zostały rozpatrzone pozytywnie, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
Na ten moment nie ma wolnych miejsc.
W sytuacji, gdy ktoś z rodziców złoży formalnie rezygnację i miejsce się zwolni – będzie
możliwość przyjęcia innego dziecka.
Jeżeli natomiast przepisy ulegną zmianie – może nastąpić konieczność weryfikacji złożonych
wniosków, o czym będziemy informować na bieżąco.

Hanna Ciechanowska
Dyrektor/Organ Prowadzący