Informacja

Szanowni Państwo – przekazuję Państwu w formie elektronicznej, za pośrednictwem wychowawców poszczególnych grup, dokumenty dotyczące uruchomienia placówki od dnia 25 maja 2020.
Znajdują się tam: Procedury Bezpieczeństwa, Informacja o przetwarzaniu danych, Oświadczenie Rodziców oraz Deklaracja dla Rodziców.
Wypełnione dokumenty Deklaracja oraz Oświadczenie muszą być podpisane przez obojga rodziców. Dokumenty bez dwóch podpisów nie będą honorowane. ( wyjątek – rodzic pozbawiony praw rodzicielskich ).

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy przedszkola – przedszkole@interia.eu najpóźniej do godz. 16 we wtorek 19.05.2020.
Z poważaniem
Hanna Ciechanowska
Dyrektor/Organ Prowadzący
Publiczne Przedszkole Misia Colargola