GRAJ W ZIELONE- SPEKTAKL MUZYCZNO-EKOLOGICZNY MOZAIKA

Grajmy w zielone! Interaktywny spektakl ekologiczny

Chcemy grać z dziećmi w zielone, opowiadać im o tym, co zielone i dawać im to, co zielone, czyli – żywe, naturalne, nieprzetworzone. Dlaczego? Bo za chwilę nasza planeta będzie głównie w ich rękach. Wierzymy w to mocno, że trzeba w mądry i jednocześnie zabawny sposób wspierać dzieci w świadomości ekologicznej – tak, aby mogły wykształcać w sobie dobre nawyki.

Naszym założeniem jest wykorzystanie lubianego i nośnego dla dzieci medium, jakim jest piosenka, do utrwalenia u małych odbiorców ważnych dla ekologii kwestii: dbałości o naturę, życia w stylu zero waste, nawyku segregowania śmieci i czuwania nad swoim otoczeniem.
Piosenki zostały skomponowane w taki sposób, aby dzieci chętnie włączały się w śpiew i tym samym na trwałe zapamiętały treści w nich zawarte. Ich autorem jest Przemek Mazurek, twórca piosenek dla dzieci i dorosłych, którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym odbiorem całych rodzin.

Oprócz wagi właściwego systemu segregacji, który zostanie w spektaklu ujęty, chcemy zaszczepić w dzieciach pozytywne nastawienie do ekologicznego trybu życia. Muzyczna konwencja programu, przepełniona autorskimi utworami skierowanymi do młodej publiczności, świetnie wpisze się w proces budowania wyżej opisanych postaw.