FINANSE

FINANSE !

Proszę, aby wszyscy rodzice uregulowali zaległości finansowe do 30.06.2020r.

 

Hanna Ciechanowska