Filharmonia Pomysłów

„BĘDZIE SIĘ DZIAŁO, BĘDZIE WESOŁO ,

BĘDZIE RADOŚNIE, BĘDZIE ZABAWA”

„GDZIE MIESZKAJĄ DŹWIĘKI?” TO CYKL SPOTKAŃ
FILHARMONII POMYSŁÓW, KTÓRE PRZYBLIŻĄ
DZIECIOM ŚWIAT DŹWIĘKÓW GRANYCH NA
RÓŻNYCH INSTRUMENTACH, NAUCZYMY SIĘ

SŁUCHAĆ I ROZUMIEĆ MUZYKĘ.
ZAPRASZAMY GR.II, III, IV, V i VI

02.09.2019r. GODZ.12:10