Edukacja ekologiczna dzieci – dlaczego jest ważna i jak to robić? Rozmowa z Tomaszem Rożkiem

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

https://mojprzedszkolak.pl/artykul/edukacja-ekologiczna-dzieci-dlaczego-jest-wazna-i-jak-to-robic-rozmowa-z-tomaszem-rozkiem